PROCES LECZENIA

Pacjenci z problemem niepłodności, zaburzeniami immunologicznymi, metabolicznymi, alergologicznymi i hormonalnymi wymagają interdyscyplinarnego podejścia do zaburzeń zdrowotnych i potrzebują lekarza, który wszystkie problemy zdrowotne połączy, a następnie odpowiedzialnie ustali całościową terapię. Specjalizacja z chorób wewnętrznych obejmuje wszystkie dziedziny medycyny. Dlatego, takie holistyczne leczenie możliwe jest przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych, Instruktora Metod Rozpoznawania Płodności, po kursie z Naprotechnologii. Nie bez powodu INTERNA jest nazywana Królową Medycyny.

Naprotechnologia - wprowadziła do medycyny nowe spojrzenie na płodność. Po prostu - nie można diagnozować i leczyć bez odniesienia do indywidualnego cyklu miesięcznego konkretnej pacjentki! To pewien algorytm postepowania diagnostycznego i terapeutycznego, to pewna droga postępowania medycznego - którą można wykorzystać dla dobra naszych pacjentów. Wnikliwe szukanie przyczyny niepłodności i zaburzeń cyklu miesiączkowego nie może zostać przeprowadzone tylko w gabinecie ginekologicznym, to stanowczo za mało. Niepłodność, która jest objawem wielu innych chorób, a nie chorobą sama w sobie, musi być diagnozowana w taki sposób, aby odnaleźć jej źródło, które może znajdować się w całym organizmie, nie tylko w obrębie układu rozrodczego. Różne problemy zdrowotne z zakresu wielu układów mogą mieć wpływ na płodność człowieka. Często jednak nie są one wiązane z niepłodnością nawet przez specjalistów danej dziedziny, gdyż stosunkowo od niedawna w historii ludzkiej, a co za tym idzie w historii medycyny istnieje problem niepłodności na tak dużą skalę jak obecnie. Specjalizacja z chorób wewnętrznych pozwala mi w sposób holistyczny objąć problemy zdrowotne moich pacjentów, a unikalne podejście naprotechnologiczne pozwala mi na łączenie wielu wątków chorobowych w całość, tak , aby efektem doprowadzenia pacjenta do stanu zdrowia ogólnego było możliwe poczęcie dziecka w sposób naturalny. Nie można leczyć niepłodności, nie lecząc innych współistniejących schorzeń, które wydawałoby się pozornie mogą nie mieć wpływu na płodność. Nie bez powodu INTERNA jest nazywana Królową Medycyny. Zaburzenia internistyczne, do których m.in. należą zaburzenia endokrynologiczne, immunologiczne, alergologiczne, należą dziś do najczęstszych przyczyn niepłodności lub obniżonej płodności.

Trzeba także pamiętać o wpływie przyjmowanych leków na płodność człowieka. Znajomość skutków ubocznych powszechnie stosowanych leków, pozwala na dobór takich, które nie obniżają lub możliwie najmniej obniżają płodność pacjenta. Konieczność leczenia niektórych schorzeń ? nadciśnienia, epilepsji, chorób serca, zespołów bólowych, łączy się ze stosowaniem leków mogących mieć wpływ na płodność. Należy je dobrać w taki sposób, aby dobrze kontrolować schorzenie podstawowe, a zminimalizować ich wpływ na płodność.

Lekarz prowadzi diagnostykę i terapię w oparciu o obserwacje cyklu miesięcznego według różnych metod obserwacji biowskaźników płodności - bardzo przydatna jest wnikliwa obserwacja śluzu szyjkowgo oraz PODSTAWOWEJ TEMPERATURY CIAŁA. W zależności od pacjenta - lekarz prowadzący ustala, jaka metoda obserwacji jest najbardziej właściwa dla danej kobiety.  Karty obserwacji, które są wiarygodne jedynie poprowadzone według ścisłej standaryzacji kodyfikacji - pod okiem wykwalifikowanego Instruktora, stanowią dla lekarza bezcenne źródło informacji nt zdrowia prokreacyjnego pacjentki. Para uczęszcza na spotkania z Instruktorem Metod Rozpoznawania Płodności i uczy się prowadzenia obserwacji BIOWSKAŹNIKÓW PŁODNOŚCI cyklu miesiączkowego kobiety.

   Dzięki wnikliwej obserwacji cyklu miesięcznego lekarz może interpretować obecny stan zdrowia pacjentki oraz zaplanować w sposób celowany diagnostykę i terapię, dla każdej kobiety indywidualnie, w zależności od obrazu jej cyklu miesięcznego. Ponadto równolegle prowadzona jest wnikliwa diagnostyka i terapia innych schorzeń, zarówno u kobiety jak i u mężczyzny, które pozornie wydają się nie mieć związku z płodnością. Holistyczne podejście do zdrowia pacjenta oparte jest na zrozumieniu, że aby przywrócić płodność, trzeba przywrócić organizm do ogólnego zdrowia i równowagi.

Dodatkowo KONIECZNE SĄ porady dietetyka i nierzadko PSYCHOLOGA oraz towarzyszenie osoby duchownej, bo niepłodność jest cierpieniem.

  Leczenie, które w zależności od choroby leżącej u podłoża niepłodności, trwa od 6 do 24 miesięcy , ma doprowadzić do wyeliminowania czynników wywołujących problemy z poczęciem i urodzeniem dziecka. Jest to leczenie interdyscyplinarne, oparte na ścisłej współpracy lekarza ze specjalistami innych dziedzin medycyny.