NaProTechnology (ang. Natural Procreative Technology) Technologia Naturalnej Prokreacji - jest elementem, który wykorzystuję w diagnostyce i terapii zaburzeń płodności, łącząc własne wieloletnie doświadczenie z tym, co pożyteczne i właściwe w tym algorytmie stworzonym przez amerykańskiego prof. Hilgersa.

Naprotechnologia - wprowadziła do medycyny nowe spojrzenie na płodność. Po prostu - nie można diagnozować i leczyć bez odniesienia do indywidualnego cyklu miesięcznego konkretnej pacjentki! To pewna droga postępowania medycznego - którą można wykorzystać dla dobra naszych pacjentów. Wnikliwe szukanie przyczyny niepłodności i zaburzeń cyklu miesiączkowego nie może zostać przeprowadzone tylko w gabinecie ginekologicznym, to stanowczo za mało.

Lekarz, który potrafi interpretować biowskaźniki płodności (Instruktor Metod Rozpoznawania Płodności), prowadzi diagnostykę i terapię w oparciu o obserwacje cyklu miesięcznego według różnych metod rozpoznawania płodności  - bardzo przydatna jest wnikliwa obserwacja śluzu szyjkowego oraz PODSTAWOWEJ TEMPERATURY CIAŁA.

W zależności od pacjenta - lekarz prowadzący ustala, jaka metoda obserwacji jest najbardziej właściwa dla danej kobiety.  Karty obserwacji, które są wiarygodne jedynie poprowadzone według ścisłej standaryzacji kodyfikacji - pod okiem wykwalifikowanego nauczyciela/instruktora, stanowią dla lekarza bezcenne źródło informacji nt zdrowia prokreacyjnego pacjentki. Para uczęszcza na spotkania z nauczycielem/instruktorem Metod Rozpoznawania Płodności i uczy się prowadzenia obserwacji BIOWSKAŹNIKÓW PŁODNOŚCI cyklu miesiączkowego kobiety.

 

1. Skuteczność NaProTechnology  - badania amerykańskie - prof. Hilgers

Skumulowany wskaźnik ciąż po leczeniu z powodu niepłodności, w przedziałach czasowych:

do 12 mies. - uzyskano - 44% ciąż,

do 24 mies. - uzyskano - 62% ciąż,

w 48 mies. od rozpoczęcia leczenia - 71% ciąż

 

 

Wskaźnik ciąż w zależności od choroby będącej przyczyną niepłodności, w przedziałach czasowych:

Endometrioza:
45% w 12 mies.
65% w 24 mies.
78% w 36 mies

PCOS:
40% po 12 msc,
65% po 24 msc,
90% po 48 msc.

Thomas W. Hilgers
The Medical & Surgical Practice of NaProTechnology
Pope Paul Vi Institute Press, Omaha, NE, 2004

 

2. Skuteczność NaProTechnology - Irlandia, Galway - dr Boyle

Badanie przeprowadzono w latach 1998 -2002

1239 par małżeńskich z problemem niepłodności

Średni wiek kobiet                                                   35,8 lat

Średnia długość trwania niepłodności:                  5,6 roku

Wskaźnik ciąż wyniósł 52%

 

33% par wcześniej było leczonych metodami wspomaganego rozrodu
(ART - Assisted reproductive technology/ in vitro)
Wskaźnik ciąż wyniósł 30%

 

Joseph B. Stanford, MD, MSPH, Tracey A. Parnell, MD, and Phil C. Boyle, MB
Outcomes From Treatment of Infertility With Natural Procreative Technology in an Irish General Practice
J Am Board Fam Med 2008;21:375?384